جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی دکتر مژده ذنوبی
متولد: سال 1342  
   
دکترای پزشکی عمومی 1368-1361 دانشگاه شیراز
دکترای تخصصی زنان و زایمان نازایی 1373- 1368 دانشگاه شهید بهشتی
دوره تکمیلی نازایی و ART و لاپاراسکوپی1384-1380 مرکز صارم
   
  سوابق کاری:
استادیار زنان و زایمان و نازایی 1374-1373دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
متخصص زنان و زایمان 1379-1373 دانشگاه بقیه الله اعظم  
استادیار زنان و زایمان 1375-1374 دانشگاه آزاد اسلامی  
متخصص زنان و زایمان 1383-1380 مرکز صارم  
مسئول کلینیک ناباروری و متخصص زنان و زایمان 1389-1384 مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا  
   
  آدرس مطب:
بیمارستان آبان
Back  

Copyright © 2010 Aban Hospital.  All Rights Reserved.